Ostutingimused

 

1. Müügitingimuste kehtivus


1) Müügitingimused kehtivad sargiboss.ee
 veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtte Ekowize OÜ (edaspidi Veebipood Särgiboss) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Särgiboss veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood Särgiboss jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.sargiboss.ee

 

2. Hinnainfo ja maksed.


1) Kõik veebipoes www.sargiboss.ee toodete hinnad sisaldavad käibemaksu .

 

2) Ostudel lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

 

3) Kauba eest saab tasuda läbi pangalinkide või väljastatud arve alusel pangaülekandega. Kõik maksed toimuvad Eurodes!

 

4) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (viis päeva pärast tellimuse vormistamist).

 

5) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja särgiboss vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

 

6) Veebipood Särgiboss jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.sargiboss.ee

 

 3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina (kui veebipoes on selline jaotus).
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (nt E−R 8.00−17.00 . Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

 

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Särgiboss andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Särgiboss poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Särgiboss´ile tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

 

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse viie päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 

 5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Särgiboss tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole. Kaubad toimetatakse kliendidni tavatingimustel 2-4 tööpäeva jooksul. Maksimaalne tarneaeg on 7 tööpäeva, v.a. juhul kui esineb tõrkeid tarnepartnerite töös. Sellisel juhul teavitame klienti viivitamatult.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood Särgiboss ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Särgiboss ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Tagastamisõigus

 

Veebipoest särgiboss ostetud ja kliendi poolt määratud suuruse, värvi ja disaini kombinatsiooniga toodetele ei kehti 14 päevane tagastusõigus, kuna tegemist on eritellimusega (VÕS § 53 lg 4 p 3).

 


Küll aga on tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul juhul kui:

 

1. Toode oli määrdunud.

 

2. Ei vasta lubatud mõõtudele (maksimaalne lubatud mõõtude kõikumine riiete puhul kaks cm)

 

3. Toode oli kannatada saanud va (7. Vääramatu jõud- Veebipood Särgiboss ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood särgiboss ei saanud mõjutada või ette näha.)

 

 

 

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf. ning saata see aadressile info@sargiboss.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

 

 

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Veebipood Särgiboss tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel toote ostusumma, kuid mitte saatmiskulu. Samuti kannab tagastamisega seotud postikulud klient. 

 

7. Vääramatu jõud
1) Veebipood Särgiboss ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood särgiboss ei saanud mõjutada või ette näha.

 8. Isikuandmete töötlemine 

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

 

2) Veebipoel Särgiboss on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

 

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

 

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Särgiboss (link otsepostituse mooduli juurde)

 

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 9. Pretensioonide esitamise kord
1) Veebipood Särgiboss vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kolme tööpäeva jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

 

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kolme tööpäeva päeva jooksul veebipood Särgiboss poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

 

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

 

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Särgiboss ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Särgiboss
5) Veebipood Särgiboss ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile
info@sargiboss.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

 

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Särgiboss ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Särgiboss ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Särgiboss ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

10.Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

 

 

 Kirjuta meile


Sinu nimi:


E-posti aadress:


Telefon:


Sisu: